Lägg till Abonnemang via mall

  • Att lägga till ett abonnemang via mall innebär att abonnemanget kommer noteras som obetalt.
  • För att betalmarkera perioder behöver man göra det via kassaregistret eller fakturera perioder/na.