Abonnemang - Skicka ut automatiskt mail till abonnemang som tar slut

 • Automatiska mail ställs in per anläggning
 • Navigera till "Inställningar" / "Anläggningar"
 • Redigera önskad anläggning
 • Gå till fliken "Automatiska utskick"
 • Klicka på "Lägg till"

Tidpunkt och typ av utskick

 • 1. Kryssa i de dagar som du vill att utskicket ska genomföras.
 • 2. Ange om du önskar att meddela endast medlemmar med signerade abonnemang.
 • 3. Ange klockslag för utskick.
 • 4. Ange antal dagar innan ett abonnemang ska påminnas.
 • 5. Ange varför ett abonnemang ska påminnas.
 • 6. Ange om alla abonnemang oavsett artikel ska påminnas.

Mail

 • Skriv det meddelande som du vill att kunden ska få
 • Personliga attribut ersätts till personlig text till medlemmen.

SMS

 • SMS kan skickas ut ifall det inte gick att sända mailet

Artiklar

 • Om du önskar skicka ut meddelandet till abonnemang med specifika artiklar