Frys delbetalning

  • Att frysa en delbetalning innebär att en kund inte behöver betala för frysta perioder.
  • Det går även att välja att låta medlemmen träna under frysningen.