Abonnemang - Fakturera ett Friskvårdsbolag som t.ex. Actiway, ePassi / MinFriskvård eller Benify

 • Introduktion
 • Generera faktura
 • Vid autogiro "delbetalar" man flera perioder för att uppnå "rätt" belopp.
 • Det går endast att fakturera fast perioder. Alltså om ett autogiro kostar 100kr / månad och kunden får 150kr i friskvårdsbidrag kan endast 100 kr utnyttjas.
 • Ska T.ex. 150 kr utnyttjas i friskvårdsbidrag om Autogirot kostar 100 kr / månad får 2 månader faktureras och fakturabeloppet får ändras från 200 kr till 150 kr. Därefter får nästkommande period som ska betalas höjas från 100 kr till 150 kr.

Tidpunkt och typ av utskick

 • 1. Kryssa i de dagar som du vill att utskicket ska genomföras.
 • 2. Ange om du önskar att meddela endast medlemmar med signerade abonnemang.
 • 3. Ange klockslag för utskick.
 • 4. Ange antal dagar innan ett abonnemang ska påminnas.
 • 5. Ange varför ett abonnemang ska påminnas.
 • 6. Ange om alla abonnemang oavsett artikel ska påminnas.

Mail

 • Skriv det meddelande som du vill att kunden ska få
 • Personliga attribut ersätts till personlig text till medlemmen.

SMS

 • SMS kan skickas ut ifall det inte gick att sända mailet

Artiklar

 • Om du önskar skicka ut meddelandet till abonnemang med specifika artiklar