Bokföring - Faktura och inbetalningsjournaler

 • Introduktion
 • Skapa fakturajournal/inbetalningsjournal
 • All fakturering bokförs via journaler.
 • Inbetalningar och makuleringar journalförs via inbetalningsjournaler.
 • Resultatenhet styrs från vilken anläggning som fakturan är registrerad på.
 • Intäktskonton styrs på artikelnivå.
 • Försäljning och momskonton styrs från vilken anläggning fakturan är utställd på.
 • En journalförd faktura kan inte ändras. Makulera och göra en ny om rader ska ändras.

Skapa fakturajournal/inbetalningsjournal

 • Gå till "Ekonomi" / "Fakturor" / "Journaler".
 • Det finns här 2 flikar. En som visar fakturajournalerna och en annan som visar inbetalningsjournalerna.
 • Klicka på knappen "Skapa fakturajournal" eller "Skapa inbetalningsjournal".
 • Här kan man välja att endast ta Autogirofakturor eller vanliga fakturor eller alla fakturor.
 • Man kan också välja att hämta fakturor fram till ett specifikt datum.
 • Klicka på knappen "Fortsätt" för att förhandsgranska journalen.
 • Nu visas fakturor och konteringsrader i en lista.
 • Nu finns en sista chans att manuellt byta konto på en rad om önskas.
 • Klicka på knappen "Förhandsgranska" för att visa hur journalen ska se ut.
 • Nu visas journalen i sin helhet.
 • Klicka på knappen "Slutför" för att skapa journalen.
 • Nu har journalen skapats.
 • Den slutgitliga journalen visas nu i fönstret.
 • I listan visas nu den senast skapade journalen överst.
 • Journalen kan förhandsgranskas som PDF i 2 varianter. Antingen som vanlig fakturajournal där så mycket information som möjligt visas eller som förenklad fakturajournal som visar endast det nödvändigaste för att bokföra.
 • Journalen kan också laddas hem som .SIE-fil som kan importeras i ditt bokföringsprogram.
 • T.ex i Fortnox så kan man importera .SIE-filen till ett verifikat. Därefter kan man importera PDF-filen som en bild till journalen.
 • Om önskas kan även journalen med tillhörande PDF-fil och SIE-fil mailas till en mottagare.