Välj betalmetod

 • För att slutföra ett kvitto måste en eller flera betalmetoder väljas på kvittot.
 • Saldot på kvittot måste vara 0,00 för att kvittot ska kunna slutföras.
 • Det är möjligt att registrera flera olika betalmetoder med olika belopp och kunden önskar betala t.ex. en del kontant och en annan del med betalkort.
 • Knappar för betalmetod är gula.

Välj en betalmetod

 • Om kunden vill betala allt kontant räcker det att trycka en gång på knappen "Kontant".
 • Kassan förstår att kontant ska användas på hela beloppet och lägger på rätt belopp.

Välj flera betalmetoder

 • Om kunden vill betala en del "Kontant" och en annan del med "Kort".
 • Ange först det belopp som kunden vill betala kontant. T.ex. 100 kr.
 • Klicka sedan på knappen "Kontant".
 • 100 kr är nu inslaget som mottaget kontant.
 • Eftersom resterande belopp ska betalas med "Kort" räcker det att klicka på knappen för betalmetoden "Kort". Kassan räknar automatiskt ut restbeloppet.
 • Nu är saldot på kvittot 0,00 och kan slutföras.