Koppla medlem till kvitto

  • För att sälja ett avtal på kvitto måste en medlem kopplas till kvittot.
  • Klicka på knappen
  • Det finns 3 sätt att koppla en medlem till kvittot.
  • 1. Välj MediaID om du har en läsare kopplad till datorn för avläsning av medlemskort.
  • 2. Välj Medlem om du vill koppla en befintlig medlem.
  • 3. Välj Ny Medlem om du vill skapa och koppla en ny medlem.