Ändra antal och rabatter på kvittorader

Lämna radrabatt

  • För att lämna radrabatt klicka på knappen
  • Välj hur många procent rabatt som ska lämnas på raden.
  • Klicka på knappen för att slutföra.