Lägga till mediaID

  • Ett mediaID är ett medlemskort som kan vara RFID, magnetkort, streckkod m.m.
  • Koppla upp läsaren via USB till datorn.
  • För medlemskortet eller taggen över USB-läsaren så läses id-numret och förs in i listan.
  • Om id-numret redan finns inlagt visas en varning och numret sparas inte.