Lägga till medlem

  • Gå till menyn "Medlemmar / Lägg till medlem"
  • 1. Kontaktuppgifter. Ange personnumret och avsluta med 'Enter' så hämtas personuppgifterna från folkbokföringen automatiskt.
  • 2. Pinkod. Pinkoden avser den pinkod som behövs för att komma in genom passersystem. Pinkoden sparas automatiskt till de fyra sista siffrorna i personnumret om inget annat anges.
  • 3. Övrigt. Spärrad avser att kunde inte kan passera in genom passersystem.
  • 4. Arbetar på företag. Markera ett eller flera företag som kunden arbetar på.
  • 5. Anställda. Markera en eller flera anställda som arbetar på företaget.
  • 6. Bokning. Ange ett lösenord som kunden kan använda för webbinloggning. Kunden kan själv sätta lösenordet så detta är inget krav.
  • Spara medlemmen genom att klicka på knappen .