Skuldrapport

  • Vid årsbokslutet är det bra att periodisera den skuld som finns kvar på abonnemang som är direktbetalda och löper över det nya räkenskapsåret.